Hvidvask

Software og reelle ejere: Skal kode afkode dine kunder?

Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.


Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og ikke mindst fordelene ved brug af software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.

Denne artikel vil undersøge de trin, der bliver taget for at identificere reelle ejere og hvorfor automatiseret software kan gøre denne proces nemmere, hurtigere og mere præcis. Ved at forstå, hvorfor software bruges til at bestemme reelle ejere, kan virksomheder, organisationer og rådgivere bedre forstå deres juridiske forpligtelser og beskytte dem selv mod økonomisk kriminalitet.

Konceptet om en ultimativ reel ejer opstod ud fra reglerne mod hvidvaskning af penge, som kræver, at finansielle institutioner kender deres kunder (KYC) for at forhindre kriminalitet. For at overholde disse regler skal finansielle institutioner identificere og verificere identiteten af deres kunder og forstå arten og formålet med deres forretningsforbindelser med disse kunder.

For at afgøre, hvem den ultimative reelle ejer er, skal finansielle institutioner se ud over ejerskabsstrukturen for en juridisk enhed for at identificere den fysiske person, der i sidste ende ejer eller kontrollerer denne enhed.

Hvad er kriterierne for at være en virksomheds reelle ejer?

En ultimativ reel ejer er en person eller organisation med magt til at kontrollere en virksomhed eller et aktiv, direkte eller indirekte. Kriterierne for at være en ultimativ reel ejer kan variere afhængigt af det land og det retssystem, hvor virksomheden eller aktivet er placeret. Nogle fælles faktorer tages dog generelt i betragtning, når den endelige reelle ejer bestemmes.

Et almindeligt kriterium er, om personen eller organisationen har en majoritetsandel i virksomheden eller aktivet.

Det betyder, at de ejer mere end 25 % af aktierne eller egenkapitalen i virksomheden eller aktivet. Et andet kriterium er, om personen eller organisationen har stemmeret i virksomheden eller aktivet. Det betyder, at de har beføjelse til at vælge bestyrelsen eller træffe andre beslutninger om, hvordan virksomheden eller aktivet drives.

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvem den reelle ejer er?

Det er vigtigt at vide, hvem en virksomheds reelle ejer er af flere grunde. For det første kan en forståelse af en kundes ejerskabsstruktur hjælpe med at vurdere finansielle risici såvel som omdømmerisici.

For eksempel, hvis en person ejer en virksomhed med en straffeattest, kan dette øge den økonomiske risiko forbundet med at handle med den pågældende virksomhed. Derudover kan det at vide, hvem den reelle ejer er, hjælpe virksomheder med at overholde bestemmelserne om anti-hvidvaskning af penge (AML).

Identificeringen af den ultimativt reelle ejer kan gøres ved hjælp af specialiseret software, der kombinerer forskellige datakilder for at give et omfattende billede af, hvem der ejer og kontrollerer virksomheden. Der er flere fordele ved denne identifikation, herunder forbedret due diligence, forbedret risikostyring og overholdelse af lovkrav.

For det første gør identifikationen virksomheder i stand til at udføre mere omfattende due diligence-undersøgelser af potentielle partnere og kunder. Ved at vide, hvem der i sidste ende ejer og kontrollerer en virksomhed, kan virksomheder bedre vurdere dens omdømme, finansielle stabilitet og potentielle risici. Dette hjælper dem med at beslutte, om de vil handle med den pågældende enhed.

For det andet kan identificeringen af den reelle ejer hjælpe virksomheder med at styre deres risikoeksponering mere effektivt. Med nøjagtige oplysninger om ejerskabsstrukturer og kontrolmekanismer kan virksomheder identificere potentielle sårbarhedsområder og tage skridt til proaktivt at afbøde disse risici.

Endelig kræves en sådan identifikation ofte af tilsynsmyndigheder som en del af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af bekæmpelse af terrorisme. Ved at overholde disse regler ved hjælp af specialiserede softwareværktøjer til identifikation af den ultimativt reelle ejer, sikrer virksomheder, at deres aktiviteter er lovlige, mens de bevarer et godt omdømme i deres respektive brancher

Softwareværktøjer spænder fra simple databaser til komplekse algoritmer

Identificeringen af den ultimativt reelle ejer er afgørende for moderne forretningspraksis. Det har til formål at identificere personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed, en trust eller en anden juridisk enhed. At identificere den reelle ejer kan hjælpe på mange måder, såsom at forhindre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse, og ikke mindst et væsentlig krav til din KYC-proces fra myndighederne.

For at gøre denne proces lettere bruger virksomheder softwareværktøjer, der hjælper dem med at identificere ejerne hurtigere og mere pålideligt. Disse værktøjer spænder fra simple databaser til komplekse algoritmer, som Visma Creditro's værktøj, der analyserer flere datakilder for at afdække den sande ejerskabsstruktur i en organisation, og resultatet kan være afgørende for din virksomhed.

Efterhånden som det globale forretningslandskab bliver mere og mere komplekst, og de digitale løsninger mere sofistikerede, er det vigtigere end nogensinde at virksomheder benytter de værktøjer der er tilgængelige for at sikre bedst indsigt i fremtidige forretningspartnere, og de bedste omstændigheder for en sund virksomhed uden svindel og brodne kar i forretningen.

Lignende indlæg