KYC

Hvorfor er CDD vigtigt, når du er underlagt AML loven?

CDD er et begreb, der bruges i vid udstrækning i virksomheder, der er underlagt hvidvasklovgivningen.


CDD, eller Customer Due Diligence er endnu et af de begreber, der bliver brugt meget i den finansielle sektor. Det er et begreb, der er vigtigt for virksomheder, der er underlagt AML-lovgivningen. 

I 2020 blev der udstedt et nyt hvidvaskningsdirektiv som blev kaldt AML 5. Dette nye direktiv lagde vægt på, at virksomheder nu var tvunget til at gå over til en risikovurderingsmodel til bekæmpelsen af hvidvask.

AML 5 krævede også, at virksomhederne lagde flere kræfter i at vurdere deres kunder. Her kommer CDD ind i billedet.

CDD er et akronym for ”Customer Due Diligence”. Begrebet udtrykker de procedurer, som en virksomhed skal bruge til at kunne verificere identiteten på en potentiel kunde, samt vurdere deres risikoniveau og baggrundsinformationer.

Alle disse procedurer skal gennemføres, før at den potentielle kunde kan underskrive en juridisk kontrakt og dermed officielt blive kunde.

Både enkeltpersoner og andre virksomheder kan havne i en CDD undersøgelse hvis de ønsker at blive kunder i en anden virksomhed.

Hvad gør CDD vigtigt?

Der er flere gode grunde til at en virksomhed bør have en god CDD procedure:

 • For at beskytte virksomheden mod potentielle risikoer.
 • For at træffe de bedst mulige beslutninger som virksomhed.
 • For at overholde love.
 • For at beskytte virksomheden mod bedrag, såsom identitetstyveri.
 • For at hjælpe virksomheden med at identificere usædvanlige adfærd hos virksomhedens kunder.

Ud fra disse grunde, kan en CDD procedurer være et nødvendigt værktøj for en hel række forskellige virksomheder. Det er dog især et nødvendigt værktøj for virksomheder, der er underlagt love for bekæmpelsen af hvidvaskning.

En tjekliste for CDD

CDD data kan bestå af mange forskellige oplysninger om en enkelt kunde. Disse oplysninger gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang kunden kan bringe virksomheden i fare. Denne fare kan bestå af, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terror.

Oplysningerne om kunderne kan bestå af:

1. Klientens identitet

Dette kan være navn, adresse, billeder og fødselsattester.

2. Baggrundstjek

Her bliver den potentielle kunde PEP- og medie screenet. Det kan være for om kunden er en politisk eksponeret person, hvor der er større sandsynlighed for økonomisk kriminalitet, eller det kan være, om den potentielle kunde har været genstand for en skandale eller en anden bekymrende aktivitet.

3. Ejerskab

Det er vigtigt, at hvis den potentielle kunde er en anden virksomhed, at man sikrer sig, hvem den reelle ejer af den potentielle kundes virksomhed er.

4. Kundeforhold

Her skal man skabe sig et overblik over, hvad den potentielle kunde vil med partnerskabet, og hvordan den professionelle relation er mellem virksomheden og den potentielle kunde.

CDD for højrisikokunder

Der findes visse kunder, der har en højere risikoprofil end andre. Det kan f.eks. være PEP’er. I visse tilfælde, hvor PEP’er ønsker at være kunder, skal der udarbejdes en EDD – Enhanced Due Diligence.

Når der udarbejdes en EDD, undersøger du den potentielle kundes:

 • Juridiske forhold
 • Finanser og skatter
 • Aktiver
 • Og der laves løbende kontroller og vurderinger

CDD i forbindelse med hvidvask af penge

En CDD procedure er stort set uundværlig for virksomheder, der er underlagt AML lovgivningen, da de er nødvendige for at udføre de enkelte kunders risikovurdering.

I næsten alle tilfælde, er der behov for både at implementere CDD, men og KYC oplysningerne for at få et ordentligt overblik over klientens risikoprofil.

CDD og KYC procedurer er nødvendige for:

 • Nye kunder
 • Enkelttransaktioner
 • Mistanke om hvidvaskning af penge
 • Defekt eller manglende dokumentation

 

Lignende indlæg