KYC

Hvad er PEP?

PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad PEP betyder og hvorfor det er vigtigt.


PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. 

Helt enkelt, så er det en person, der besidder en institutionel magt indenfor det politiske. På grund af lige præcis denne magt, anses de for at have en høj risiko i forhold til hvidvaskning, afpresning, bestikkelse og andre former for korruption – dette kan ske både frivilligt, men også ufrivilligt. Både ægtefæller, familie og nære forretningspartnere vil også blive betragtet som værende en PEP. Dette gør de, da deres forhold kan udnyttes af kriminelle til b.la. at afpresse personen i magtpositionen.

Virksomheder inden for den finansielle sektor er underlagt hvidvaskloven og direktivet AML 5, som tydeliggør at virksomhederne skal kende deres kunder. Når virksomheden anvender KYC til at dokumentere at de kender kunden, bliver kunden også screenet for om de er en PEP.

En kort gennemgang af typiske PEP'er

  • Politikere
  • Ledere af regeringen eller staten
  • Dommere og medlemmer af retten
  • Højtstående medlemmer af centralbanken
  • Ambassadører
  • Højtstående officerer i Forsvaret
  • Ledere og højtstående i statsejede virksomheder 

I direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning kræver de, at alle virksomheder, der er omfattet af direktivet, skal være meget forsigtige når de har kunder der er PEP’er. De skal kontrolleres for svindel med penge i højere grad end andre, da de udgør en forhøjet risiko for netop dette.

Det kan være svært for virksomheder at bedømme om potentielle kunder eller nuværende kunder er en PEP. Dette er fordi den liste der findes over PEP’er ikke er endegyldige, men kun er med de personer, der er blevet indberettet.

Hvorfor screener man for PEP'er?

At være en politisk eksponeret person angiver i højere grad, at man som virksomhed skal være opmærksom på den forhøjede risiko for involvering i b.la. hvidvaskning og terrorfinansiering. Mange PEP’er er også genstand for forsøg på bestikkelse og afpresning, hvilket kan gøre dem til en højere risiko at have som kunde i din virksomhed.

Dog findes der mange hjemmesider, hvor man kan screene for PEP. Finanstilsynet fører b.la. en lister over de personer, der er PEP i Danmark. Listen er ikke fuldendt, da den kun indeholder de navne på PEP’er, der er blevet indberettet til myndighederne.

Du kan se den seneste PEP-liste her

Hvad er en PEP-liste?

En PEP-liste er en liste der beskriver alle de PEP’er vi har i Danmark. Listen inkluderer personer der enten i øjeblikket eller som der tideligere er blevet klassificeret af EU som en politisk eksponeret person.

En PEP-liste er med til at gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om deres kunder muligvis kan være udsat for skærpede omstændigheder. Hver europæisk regering har sin egen PEP-liste, som de selv skal vedligeholde.

Hvad skal du gøre, hvis din kunde er en PEP?

Hvis en af dine kunder viser sig at være en PEP, skal du udføre et mere omfattende KYC – tjek, og derved implementere større overvågning. Overvågningen kan bestå i, at du undersøger deres økonomiske transaktioner mere nøje, samt at du skal vurdere kundeforholdet i forhold til deres aktuelle risikovurdering.

Der skal kort sagt holdes bedre øje med en PEP kunde end med andre kunder. En PEP kunde bliver også kaldt en højrisikokunde, og der skal derved føres en kontrol en gang om året. Lavrisikokunder skal der føres kontrol med omkring hver femte år.

Lignende indlæg