Hvidvask

Hvad er hvidvask og hvordan fungerer det?

Hvordan fungerer hvidvask egentlig? Hvordan kan du spotte og hvilke tiltag er bedst for at bekæmpe det? Læs mere i denne artikel.


Hvidvask har til formål, at få penge, som er tjent ved en kriminel handling, til at fremstå som ”hvide” legale penge. Ser man i mellemtiden på hvidvaskloven, er hvidvask defineret som:

  • Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

  • Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

  • Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Hvidvaks betyder altså, at man finansielt sikrer sig selv et udbytte som følge af en strafbar handling. Der er forskellige ting, der kan give et udbytte ud fra en strafbar handling. Det kan f.eks. være, at man får penge eller andet af værdi som stammer fra kriminelle handlinger.

Det kan være handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling eller røveri. Men det kan også være penge som er opnået gennem underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

For, at man kan bruge det udbytte, som den kriminelle handling har givet, skal man få udbyttet til at se ud, som om at det er erhvervet på lovlig vis – også kaldet, at man vasker pengene hvide. Det kan eksempelvis gøres ved at sløre pengenes oprindelse eller ændre på pengenes identitet.

Hvad karakteriserer hvidvask og hvordan spotter man det?

Hvidvasktransaktioner kan være forskellige, og derved kan hvidvask også inddeles i flere forskellige faser. Det der helt generelt kendetegner hvidvask er, at man vil få udbyttet til at se lovligt ud. Netop denne form for hvidvask kan inddeles i tre faser:

Anbringelse

I fasen for anbringelse, også kaldt den første fase, skal det ulovlige udbytte anbringes et sted. Dette kan f.eks. være i det finansielle system. Dette kan være i form af en indbetaling af kontanter til en bank, eller at man veksler til en anden valuta.

Hvidvask er ikke nødvendigvis en speciel kompliceret proces for kriminelle, men der er tale om en strafbar handling allerede fra, at man har påbegyndt den første fase.

Sløring

I fasen for sløring, som er den anden fase, skal de ulovlige udbytte adskilles fra dets kilde. Dette kan f.eks. ske gennem transaktioner. Dette kan ske ved f.eks. en elektronisk overførsel til udlandet. Ofte sker dette ved brug af et selskab uden en reel aktivitet.

Anvendelse

I fasen for anvendelse, der betegnes som den tredje fase, skal det ulovlige udbytte tilbageføres til den oprindelse gerningsmand. Det kan ske ved en tilbageførsel i form af et ændret udbytte, der ser ud til at være lovlige. Dette sker i form af en tilbageførsel som betaling for f.eks. fiktive lån eller til betaling af fiktive fakturaer.

Et kendt fænomen - hvidvask af sorte penge

De fleste kender i en eller anden grad til begrebet 'sort arbejde'. Det er en almindelige betegnelse for den situation, hvor der leveres en varer eller der udbydes tjenesteydelser mellem to parter. Parterne har aftalt, at der ikke skal betales moms, selvom leverancen er momspligtig.

Når man har lavet 'sort arbejde' får man ofte penge eller andet af værdi for arbejdet. Ved større summer, skal disse penge ”vaskes hvide” igen for at skjule den kriminelle handling.

Ofte sker dette for kriminelle, der handler med euforiserende stoffer. Her bliver der betalt i store summer med kontanter til gengæld for en ulovlig varer.

Fase 1: Disse sorte kontanter indbetales fysisk i en bank, hvor de ofte er sammensat med rene penge – dette er skabt for at forvirre.

Fase 2: Nu bliver de blandede penge overført elektronisk til en konto i udlandet.

Fase 3: Herefter bliver pengene ført tilbage på den oprindelige konto som betaling for fiktive lån eller regninger.

Nu er de sorte penge simpelthen blevet vasket hvide og den kriminelle handling er ikke at spore i pengene mere.

Hvorfor er det vigtigt at bekæmpe hvidvask? 

Man kan ikke undervurdere vigtigheden af at bekæmpe hvidvask. Det er vigtigt, da lige præcis denne type af kriminalitet gør det vanskeligere at opdage strafbare handlinger, da det på overfladen gemmes bag lovlige transaktioner.

Som samfund kan vi ikke stå inde for, at man som kriminel opnår et godt udbytte ud fra en strafbar handling. Det rykker både ved vores retsfølelse og fællesskab, hvor vi alle spiller efter de samme regler.

Ved både hvidvask og finansiering af terror ser vi derfor tydeligt at det skaber stor bekymring, vrede og utryghed i samfundet, når større sager bliver bragt til overfladen. 

Det 5. hvidvaskdirektiv

Tilbage i 2018 trådte det 5. hvidvaskdirektiv i kraft. Formålet med direktivet er:

  • At øge gennemsigtigheden i forbindelse med selskabers ejerskab
  • At styrke kontrollen med risikotredjelande
  • At imødekomme risiciene i forbindelse med forudbetalte kort og virtuelle valutaer
  • At styrke samarbejdet mellem nationale finansielle efterretningsenheder
  • Og at forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder for bekæmpelsen af hvidvask af penge og Den Europæiske Centralbank

Derudover supplerede de i oktober 2018 direktivet med et nyt direktiv, der skulle sikre foranstaltningerne til strafferetlige bekæmpelse af hvidvask af penge. Netop disse regler var et forsøg på at skabe en balance mellem behovet for en øget sikkerhed og en beskyttelse af de grundlæggende rettigheder til de økonomiske friheder borgerene i samfundet har.

Hvad gør Creditro for at forhindre hvidvask?

Hos Creditro arbejder vi på at give kriminelle hårde vilkår for hvidvaskning og finansiering af terror. Vores drøm er at skabe et samfund, hvor hvidvaskning og svindel med penge hører fortiden til. Med vores platform har vi udarbejdet et system som sikrer at vores kunder nemt kan komme igennem kravene i hvidvaskloven. Creditro udarbejder bl.a., en anbefalet risikoscore på dine klienter med hensyn til hvidvask og terrorfinansiering.

I systemet stiller vi de rigtige spørgsmål til jeres klienter og sørger for at de rigtige kontroller er foretaget og dokumenteret. Derved giver vi dig en større sikkerhed for ikke at blive inddraget i hvidvaskning eller terrorfinansiering.

 

Lignende indlæg