Hvad er en RCA?

Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.


RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det vigtigt at tjekke om ens kunde er RCA? Læs med og bliv klogere på RCA. 

RCA’er er basalt set familie eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Årsagen til deres vigtighed er på grund af deres nære forhold til en PEP som er i højere risiko for at kunne blive udnyttet eller afpresset til bl.a. hvidvask eller påvirke national politik.

Derfor er det vigtigt at virksomheder underlagt hvidvaskloven ikke kun foretager kontroller af om der findes PEP’er i blandt deres kunder, men også de nære samarbejdspartnere til PEP’er fordi disse oftere udnyttes som genstand for afpresning af en PEP.


RCA er blandt andet defineret som:

 • Familiemedlemmer
 • Nærtstående forbindelser som bl.a.
  • Ejere af samme virksomheder
  • Medlemmer i samme bestyrelse i foreninger

Virksomheder inden for den finansielle sektor er underlagt hvidvaskloven og direktivet AML 5, som tydeliggør at virksomhederne skal kende deres kunder. Når virksomheden anvender KYC til at dokumentere at de kender kunden, bliver kunden også screenet for om de er en RCA.

En kort gennemgang af typiske PEP'er

 • Politikere
 • Ledere af regeringen eller staten
 • Dommere og medlemmer af retten
 • Højtstående medlemmer af centralbanken
 • Ambassadører
 • Højtstående officerer i Forsvaret
 • Ledere og højtstående i statsejede virksomheder

I direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning kræver de, at alle virksomheder, der er omfattet af direktivet, skal være meget forsigtige når de har kunder der er PEP’er. De skal kontrolleres for svindel med penge i højere grad end andre, da de udgør en forhøjet risiko for netop dette.

Det kan være svært for virksomheder at bedømme om potentielle kunder eller nuværende kunder er en PEP. Dette er fordi den liste der findes over PEP’er ikke er endegyldige, men kun er med de personer, der er blevet indberettet.

Hvorfor screener man for RCA'er?

Kort sagt skal man sikre at der ikke kan være risiko for at en person udnyttes som følge af deres tætte bånd med en PEP’er.

At være en politisk eksponeret person angiver i højere grad, at man som virksomhed skal være opmærksom på den forhøjede risiko for involvering i b.la. hvidvaskning og terrorfinansiering. Mange PEP’er er også genstand for forsøg på bestikkelse og afpresning, hvilket kan gøre dem til en højere risiko at have som kunde i din virksomhed.

finanskrisewebinar

Dog findes der mange hjemmesider, hvor man kan screene for PEP. Finanstilsynet fører b.la. en lister over de personer, der er PEP i Danmark. Listen er ikke fuldendt, da den kun indeholder de navne på PEP’er, der er blevet indberettet til myndighederne.

Nu kan du se den seneste PEP-liste her

Hvad er en PEP-liste?

En PEP-liste er en liste der beskriver alle de PEP’er vi har i Danmark. Listen inkluderer personer der enten i øjeblikket eller som der tideligere er blevet klassificeret af EU som en politisk eksponeret person. En PEP-liste er med til at gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om deres kunder muligvis kan være udsat for skærpede omstændigheder. Hver europæisk regering har sin egen PEP-liste, som de selv skal vedligeholde.

Hvad skal du gøre, hvis din kunde er en RCA?

Hvis en af dine kunder viser sig at være en RCA, skal du udføre en mere omfattende KYC og derved implementere større overvågning. Overvågningen kan bestå i, at du undersøger deres økonomiske transaktioner mere nøje, samt at du skal vurdere kundeforholdet i forhold til deres aktuelle risikovurdering.

Der skal kort sagt holdes bedre øje med en RCA-kunde end med andre kunder. En RCA-kunde bliver ofte kaldt en højrisikokunde, og der skal derved føres en kontrol én gang om året. Lavrisikokunder skal der føres kontrol med omkring hver femte år.

Lignende indlæg