Hvidvask

AI i kampen imod hvidvask

Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.


AI hjælper i dag med alt fra vejvisning, til salg, marketing og ja – bekæmpelse af hvidvask. Kunstig intelligens er et relativt nyt begreb der er kommet til overfladen, men det kan være svært at finde et bestemt svar på, hvad det i virkeligheden er og hvad det kan gøre.

Kunstig intelligens kan forklares ved, at computere og robotter i grove træk kan gøre ting, der førhen har været mennesketænkt. Det kunne være at føre en samtale eller spille skak.

I dette tilfælde at bekæmpe hvidvask.

Hvordan kan AI hjælpe virksomheder med KYC?

Virksomheder indenfor den finansielle sektor og mennesker der hver dag handler med andre, skal udføre et KYC-tjek af deres kunder. Virksomheder og mennesker der skal lave disse tjeks ved, at tiden til at udarbejde det kan variere meget og ofte tage lang tid. Når dette skal gøres ved hver enkelt kunde, kræver det en del arbejde; og manglende personale har været årsag til, at mange virksomheder ikke iværksætter større undersøgelser af kunderne.

Det er relativt almindeligt, at virksomheder undlader at kontrollere deres kunder i dybden, selvom behovet er der for det. Det gør desværre også virksomhederne mere sårbare overfor svindel, økonomisk terror og hvidvaskning. Derfor er det vigtigt, at alle virksomheder laver disse KYC-tjeks efter bogen for at undgå hvidvaskning.

Men det er også her, hvor kunstig intelligens kan være en stor hjælp. Ved hjælp af kunstig intelligens kan disse længerevarende KYC-tjeks gøres på blot få sekunder.

Hvem rammes af hvidvaskning? 

Der er en tendens til, at mange virksomheder tror, at det oftest er banker der bliver ramt af hvidvaskning og svindel. Det er dog ikke helt rigtigt, da mange helt almindelige virksomheder også rammes af svindel og hvidvask.

De almindelige virksomheder ser på beskyttelsen for svindel som en meget dyr affære og som kræver en stor ændring i deres system. Derfor bliver det ofte nedprioriteret. Men i virkeligheden er man nødt til at se på tabet og den ekstra omsætning som skal hentes for at kunne dække tabet.

Hvis din virksomhed sælger en vare som koster 100 Kr. Den koster 80 kr. producere og sælge. Dermed at har du en indtjening på 20 Kr. Hvis du mister denne vare til svindel, har du ikke kun mistet de 20 kr. i indtjening. Du har mistet 100 kr.

Det betyder at du skal sælge yderligere 4 vare blot for at dække produktionsomkostningerne.

Hvorfor man skal inddrage kunstig intelligens

Disse effektive kontrolmekanismer skal ikke ses som en dyr omkostning for virksomhederne. Det skal tværtimod ses som en investering, der kan komme virksomheden til gode i det lange løb. Det er også her, hvor den kunstige intelligens kommer ind i billedet:

Hos Creditro Comply benytter vi os af kunstig intelligens til at automatiserer og sikre, at alle kontroller og arbejdsgange bliver fulgt, samt at dokumentationsarbejdet er på plads i forbindelse med et tilsyn.

Hvidvaskloven kan være omfattende at finde hoved og hale i, og KYC er en fyldestgørende arbejdsgang, der tager en del manuel tid at udarbejde. Det kan derfor være tidsbesparende at benytte et system til at systematisere og automatisere denne arbejdsgang.

I 1. halvår af 2022 gennemførte Creditro en spørgeundersøgelse i blandt sine mere end 4000 brugere om netop tidsforbruget på KYC-proceduren. Mere end 75% af brugerne havde forkortet deres årlige tidsforbrug på KYC med mere 95%. Det sker fordi der automatisk indhentes dokumentation, at de rigtige spørgsmål stilles og at kontrollerne er på plads. Dette sker samtidigt med at alle brugerne bliver overvåget i real tid.

Derved kan vi hos Creditro hjælpe din virksomhed med at sikre sin fremtid.

Lignende indlæg