Mottatt en e-post med et spørreskjema fra STORE MY ID?

Den er fra din rådgiver, som samarbeider med Visma Creditro for å innhente obligatorisk informasjon om Know Your Customer (KYC), som kreves i henhold til loven om bekjempelse av hvitvasking av penger.

StoreMyID-visma.4df8aea2

Who is Visma Creditro?

Commonly Asked Questions

What information is required by your advisor and why do they require it?

Who is my adviser?

This communication is on behalf of your advisor, who may be your accountant, lawyer, bookkeeper, real estate agent, bank representative, landlord, or another professional entity.

They are collaborating with Visma Creditro A/S to gather necessary information mandated by anti-money laundering legislation. This process is essential, concerning financial transactions, property dealings, or involvement in a property owners' association. Additionally, it may extend to scenarios such as art acquisitions.

Visma Creditro's customers range widely from authorities and financial companies to local plumbing dealers.

Why do i recieve this questionaire?

Your advisor is collaborating with Visma Creditro A/S to gather the necessary information mandated by anti-money laundering legislation. The purpose is to fulfil legal obligations and ensure compliance with anti-money laundering regulations."

Your advisor creates you in our system, to obtain this information. After which you receive an email, either to you, as the owner of a company, or to you, as the contact person for the company. The contact person will most often be either a member of the executive board or the person responsible for finance.

Here you will be asked to fill in some information about the company. It must be your description. It must, among other things, include what you manufacture/deliver and who you deliver to. Likewise, as part of our statutory money laundering customer familiarization procedure, we must obtain some documents about the company and, not least, the company's owners. These documents must ensure that we have sufficient documentation for our customer due diligence procedure for your company. Your business partner can only see your information, which is stored securely.

Need help?

If problems occur, we strongly recommend reaching out to your advisor as the first point of contact. Our support team is also readily available to assist; you can find their contact information right here.

Time duration

It takes a total of between 5 and 15 minutes to complete the questionnaire and attach the documents. We have described the process below.

How long time does it take to fulfil?

 

Ofte Stilte Spørsmål.

Hvem er min rådgiver?

Denne kommunikasjon skjer på vegne av din rådgiver, som kan være din revisor, advokat, regnskapsfører, eiendomsmegler, bankrepresentant, utleier eller en annen faglig enhet som må overholde hvitvaskingsloven.

De samarbeider med Visma Creditro A/S for å samle inn nødvendig KYC-informasjon. Denne prosessen er avgjørende i forbindelse med finansielle transaksjoner, eiendomstransaksjoner, kunstkjøp, deltakelse i et borettslag og lignende situasjoner.

Din vilje til å gi de nødvendige opplysningene raskt blir sterkt verdsatt, da det bidrar til et trygt og lovlig miljø for alle involverte parter.

Hvorfor mottar jeg dette spørreskjemaet?

Din rådgiver samarbeider med Visma Creditro A/S for å samle inn nødvendig informasjon i samsvar med lovgivningen om bekjempelse av hvitvasking av penger. Formålet er å oppfylle juridiske forpliktelser og sikre overholdelse av reglene for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Din rådgiver oppretter en profil for deg i vårt system for å innhente denne informasjonen. Deretter vil du motta en e-post, enten som eier av en bedrift eller som kontaktperson for bedriften. Kontaktpersonen vil ofte være enten et medlem av ledelsen eller den personen som er ansvarlig for økonomi.

Du blir bedt om å fylle ut noen opplysninger om bedriften din. Dette skal inkludere en beskrivelse av virksomheten din, blant annet hva du produserer/leverer og hvem du leverer til. Som en del av vår lovbestemte prosedyre for Know Your Customer (kjenn din kunde) i forbindelse med hvitvasking, må vi også innhente noen dokumenter om bedriften din, spesielt om bedriftens eiere. Disse dokumentene skal sikre at vi har tilstrekkelig dokumentasjon for kundekjennskapsprosedyren for bedriften din. Kun din rådgiver har tilgang til dine opplysninger, som oppbevares trygt.

Hva er Store My ID?

kyc.creditro.com / StoreMyId.com er en nettbasert tjeneste eid og drevet av Creditro A/S.

Creditros KYC-tjeneste, Store My ID, letter tilgangen for våre kunder til informasjon om deres kunder og hjelper med å overholde KYC-lovgivningen. Hvis en kunde søker informasjon om en ikke-registrert person, inviteres personen til å registrere seg hos Creditro, hvor de deretter kan gi sin informasjon. Dette sikrer at Creditro kan levere nødvendig informasjon til den aktuelle kunden og andre kunder, og forenkler dermed prosessen.

Trenger du hjelp?

Hvis det oppstår problemer, anbefaler vi at du først kontakter din rådgiver. Vårt supportteam er også klare til å hjelpe, og du kan finne deres kontaktopplysninger rett her.

Hvor lang tid tar det å fylle ut?

Det tar totalt mellom 5 og 15 minutter å fylle ut spørreskjemaet og legge ved dokumentene. Vi har beskrevet prosessen nedenfor.

 

Hvem har tilgang til mine data?

Visma Creditro deler dine profildata med din rådgiver, noe som hjelper dem med å overholde KYC-lovgivningen. Din profil opprettes når du blir klient hos en virksomhet som bruker Creditros tjeneste. Det er derfor Creditros oppgave å utføre en KYC-undersøkelse i samsvar med Hvitvaskingsloven på vegne av din rådgiver. Når du har opprettet en profil, vil denne profilen ved din forespørsel bli delt med andre virksomheter der du kanskje også blir kunde. Dette betyr at du ikke trenger å gjennomgå en ny KYC-undersøkelse.

Les mer om Store My IDs bruker- og persondatabetingelser her.

Strømlinjet overholdelse

Effektivt for både deg og din rådgiver.

Store My ID er en digital plattform som gjør det mulig for deg å dele nødvendig KYC-informasjon trygt med din rådgiver. Når du er registrert på plattformen, kan du dele denne informasjonen med andre bedrifter du velger å samarbeide med. Dette eliminerer behovet for gjentatte KYC-kontroller.

you & advisor-1

Din 5-10 minutters prosess

Send inn all nødvendig informasjon

Layer 2-1
Rectangle 29
Layer 2-1
STEP 1

Du mottar en e-post fra din rådgiver med en lenke til det online spørreskjemaet.

Information icon
Rectangle 29
file-text-outline 1
STEP 2

Innledningsvis ønsker vi å få litt informasjon om deg som kontaktperson, og deretter er det noen få spørsmål relatert til virksomheten. For selskaper kan det bli bedt om opplasting av vedtekter og eierbok.

minimize-outline 2
Rectangle 29
alert-triangle-outline 1
STEP 3

Når du har fullført utfyllingen av spørreskjemaet, må de faktiske eierne (personer med mer enn 25% eierskap) av virksomheten noteres. Hvis du, som kontaktperson, er en av disse, kan du her velge "Det er meg" og deretter notere om det er flere faktiske eiere og gi kontaktinformasjon for disse, som vi deretter innhenter dokumentasjon fra. De trenger ikke besvare virksomhetsdelen på nytt.

Content-1
Content-1
STEP 4

Spørreskjemaet er fullført. Du vil bli varslet om eventuelle endringer i eierskap eller styremedlemskap og bedt om å bekrefte opplysningene med jevne mellomrom.

Hvem er Visma Creditro?

Vi streber etter å skape en verden fri for hvitvasking og svindel.

Vi utvikler sofistikert programvare designet for å analysere økonomiske uregelmessigheter. Daglig hjelper vi kunder med å samle inn og administrere den omfattende dokumentasjonen som kreves av de strenge kravene fastsatt i hvitvaskingsloven.

Visma Creditro - Endorsed-logo - RGB_Visma-company-White

Security

Datasikkerhetstiltak

Sikring av dine data

Vår ISAE 3000 erklæring er en internasjonal anerkjent sertifisering som sikrer at man lever opp til korrekt databehandling og GDPR regler. Dette fungerer som skriftlig dokumentasjon for vår sterke forpliktelse til datasikkerhet for alle våre kunder og deres klienter.

Visma Creditro er også godkjent og regulert av Datatilsynet i Danmark og er under godkjenning av ESMA i Europa. Vi bruker dedikerte servere plassert i Tyskland og Finland. Deres IT- og serveroppsett har oppnådd ISO/IEC 27001:2013-sertifisering, en av de høyeste standardene for databehandling og IT-sikkerhet. 

Opplever du tekniske utfordringer?

Vårt hjelpesenter har svar på de fleste potensielle problemer. Hvis du ikke finner løsningen du trenger, står vårt dedikerte supportteam klar til å hjelpe deg.

Frederik & Mads - Support