Hvidvask

Hvidvasklovgivningen - Hvem er omfattet?

Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard Fohlmann.


Velkommen til vores video-føljeton iHvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere', som kommer i tre afsnit.

I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underretningspligtig. 

Derudover maner Carsten en række misforståelser til jorden, om hvornår og under hvilke forudsætninger, man som revisor og bogholder er underlagt hvidvaskloven. 

 

Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her 

 

Hvad kræves der af
risikovurderingen_.jpg.jpeg-Jun-23-2023-12-41-22-5507-PM

Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere - Risikovurdering (2/3)

I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.  

Videre til video 2/3
Hvad indgår der
i KYC proceduren_.jpg.jpeg-4

Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere - Risikovurdering (3/3)

I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC-tjek.

Videre til video 3/3

Lignende indlæg