Hvidvask

9 ud af 10 dropper statens underretningssystem

Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90 pct.


Når du er omfattet hvidvaskloven, har du underretningspligt – og ifølge §26, skal den underretning ske omgående, uagtet mistankens omfang.

Trods dette, kan den nationale risikovurdering løfte sløret for, at per 1 juli 2022, har kun 1850 virksomheder, myndigheder og andre oprettet sig i statens direkte underretningssystem, GoAML.

Trækkes fejlregistreringer og dobbeltregistreringer fra, vurderes det i rapporten at blot 10 pct. er tilmeldt GoAML, og trods registrering i systemet ikke er lovpligtigt, er indberetningen af mistanke unægteligt.

"Virksomheder og personer skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme."  Hvidvaskloven §26,

”Ud af de minimum 17000 underretningspligtige virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, har cirka ti pct tilmeldt sig GoAML (juli 2022) Ni ud af ti af de personer og virksomheder, der er forpligtede til at underrette, har således ikke oprettet sig i GoAML” Hvidvasksekretariatet, 2022.

Også andre underretningskanaler forsømmes

Det kan være vanskeligt for de underretningspligtige at opfylde pligten om omgående underretning ovenstående uden oprettelsen, men det er ikke nødvendigvis en akilleshæl – hvis de henvender sig af andre veje. Ifølge rapporten, sker det desværre sjældent.

”Erfaringer viser dog, at der ikke kommer væsentlige underretninger til Hvidvasksekretariatet via andre kanaler end GoAML,” Hvidvasksekretariatet, 2022.

FAKTA OM BRANCHEN:

RevisorerKilde: Den nationale risikovurdering af hvidvask

De vurderer således, at de manglende underretninger kan skyldes en fraværende opmærksomhed på hvidvaskområdet og snæver viden om loven.

Rådgivere laver færrest underretninger

De færreste underretninger om hvidvask sker fra rådgivere som fx advokater, ejendomsmæglere og investeringsrådgivere. De er dog ikke alene, andre rådgivere underretter også sjældent, også her henviser rapporten til den spæde tilslutning til systemet som et problem.

FAKTA OM BRANCHEN:

 

Ejendomsmælgere

Kilde: Den nationale risikovurdering af hvidvask

”Det relativt lave niveau af underretninger fra rådgivere kan skyldes manglende opmærksomhed på hvidvask, manglende adgang til GoAML eller det forhold, at rådgivere bringer mistænkelige eller ulovlige forhold i orden og derfor ikke finder det formåls-tjenesteligt at underrette” Hvidvasksekretariatet, 2022.

I rapporten understreges det dog, at det er en truslen fra kriminelle, der netop udnytter professionelle rådgivere og virksomhedsstrukturer, er reel og det er en sårbarhed rådgivere ikke underretter om deres mistanke, også selvom de ”bringer det i orden”.

FAKTA OM BRANCHEN:

AdvokaterGoAMLKilde: Den nationale risikovurdering af hvidvask

Hvad er GoAML – og hvorfor bruger vi det?

GoAML er et online softwaresystem, der hjælper statslige organisationer, retshåndhævende myndigheder og finansielle efterretningsenheder med at opdage, efterforske og retsforfølge hvidvaskaktiviteter.

GoAML hjælper myndigheder med hurtigt at identificere mistænkelige transaktioner gennem en række filtre og mønstergenkendelsesværktøjer.

FAKTA OM BRANCHEN:

 

Skatterådgivere-1Kilde: Den nationale risikovurdering af hvidvask

GoAML's sofistikerede analytiske evner gør det muligt at identificere potentielt mistænkelig aktivitet, der forekommer på tværs af flere jurisdiktioner i realtid.

Derudover integreres programmet med eksisterende systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at give et samlet overblik over alle mistænkelige aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge.

FAKTA OM BRANCHEN:

 

Leasing

Kilde: Den nationale risikovurdering af hvidvask

Ved at levere detaljerede rapporter og dataanalyse om globale økonomiske kriminalitetsmønstre, gør dette kraftfulde værktøj regeringer i stand til at tage proaktive foranstaltninger mod kriminelle netværk, der opererer inden for deres grænser. GoAML faciliterer også samarbejde mellem offentlige myndigheder for mere effektive undersøgelser af hvidvaskaktiviteter.

Hvor mange lande bruger GoAML

GoAML er udviklet af United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) og i øjeblikket har næsten 100 lande vedtaget GoAML til brug i deres respektive AML/CFT-regimer.

Især flere store økonomier har vedtaget GoAML, herunder Indien, Brasilien, Saudi-Arabien, Japan og Mexico. Desuden har adskillige andre lande i hele Europa, såsom Tyskland og Frankrig, og Danmark implementeret systemet.

Derudover har mange afrikanske nationer som Sydafrika og Nigeria også udnyttet dette system til forbedret overvågning af mistænkelige transaktioner, der flyder gennem deres respektive banksystemer.

I takt med, at kriminelle bliver smartere, de digitale muligheder større og grænserne mellem landene mere udviskede bliver virksomheder på tværs af lande nødt til at samarbejde mere og bedre i kampen mod hvidvask.

Er du i tvivl om, hvordan du opretter dig i GoAML? Så er der en vejledning her.

Du kan også tage fat i din brancheforening, eller finde svar på GoAML's officielle registreringsside.

Lignende indlæg