Webinar

Er du klar til hvidvasktilsyn?

Vil du lære mere om, hvordan du kan opfylde lovmæssige krav og sikre, at din dokumentation er i top, hvis tilsynet skulle dukke op?

Og savner du viden om, hvordan du kan undgå bøder og dårlig omtale på grund af manglende compliance?
I webinaret nedenfor, gør vi dig fortrolig med de lovmæssige krav og giver vores værdifulde tips til at undgå juridiske konsekvenser.
 Se eller gense det nu og få den viden, du har brug for, for at sikre at din virksomhed er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Q&A 

Spørgsmål: I den gamle vejledning (2017) fremgår det, at "civile retssager" ikke er omfattet af hvidvaskloven. Dette fremgår ikke af den nye vejledning (2022). Det er vel korrekt, at rådgivning med retssager fortsat ikke er omfattet af hvidvaskloven? 

Svar: Vi forholder os til den nye vejledning, hvor det ikke fremgår. 

 

Spørgsmål: Straffeattester skal forevises for den tilsynsførende i virksomheden. Det er vel korrekt, at den tilsynsførende blot skal notere sig, at man har fået forevist straffeattesten, men ikke skal være i besiddelse af straffeattesten? 

Svar: Datatilsynet har præciseret at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at gemme straffeattesterne. Formålet er opfyldt, når man har konstateret at attesten ikke indeholder bemærkninger. Lønsedler derimod skal opbevares. 

 

Spørgsmål: Jeg synes platformen er super god. Min udfordring er min egen vurdering, hvor meget jeg skal skrive om mine kunder.  

Svar: Tak for feedback - det glæder os :). Fsva. egenvurderingen, så skal du se det, som en dokumentation af dine tanker. Du beskriver dine handlinger og din stillingtagen overfor myndighederne. 

 

Spørgsmål: Er det strengt nødvendigt med adresseoplysninger? 

Svar: Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så ja det er nødvendigt at påvise man har foretaget kontrol af hvor virksomheden eller kunden har til huse. Der udover er det lovkrav at holde sig opdateret med om kundens juridiske adresse flytter sig - så man altså holder sig opdateret.  

 

Spørgsmål: Jeg troede, at jeres system lavede automatisk PEP tjek, er det forkert forstået? 

Svar: Vi laver et PEP-opslag automatisk, og vi laver også løbende opslag, men vi vælger også at spørge klienten. På den måde kan du sammenholde informationerne og reagerer på f.eks at Lars Løkke Rasmussen tilkendegiver han IKKE er PEP, men du kan se det i systemet, og ved at han som politikker og nu minister er PEP. Det giver dig en ekstra kontrol og sikkerhed. 

 

Spørgsmål: Vi må jo ikke bede om cpr på alle privatpersoner, det skal være relevant for sagen. 

Svar: Du kan alene vurdere om det er relevant for sagen at indhente CPR-nummer, men en rigtig god hovedregel er, at hvis du vurderer sagen er en hvidvaskpligtig sag skal du også indhente CPR-nummer. Vi vil i løbet af februar frigive login med MitID som giver jer en ekstra kontrol af kunden og dennes CPRnummer. 

 

Spørgsmål: Uddybende - forbrugersager, hvor id er irrelevant 

Svar: Du kan på siden hvor klienten oprettes, deaktivere dokumentation og/eller kundespørgsmålene - men vi indhenter altid ID-dokumentation. Det skyldes platformen er lavet til, at modsvarer og håndtere de hårde krav der stilles fra myndighederne på området (Finanstilsynet, Erhvervstyrelsen og Advokatrådet/samfundet.) 

 

Spørgsmål: Det er vel kun i DK der findes CPR-nummer?  

Svar: Korrekt, det er kun i Danmark der findes CPR-nummer, men hvis jeres kunde er svensk statsborger, vil man skulle udfylde gældende personidentifikationsnummer. Når kunden har færdiggjort processen, vil man som sagsbehandler kunne behandle den indsamlede data og sammenholde kundens stillingtagen til deres statsborgerskab, samt personidentifikationsnummer - og derfra vurderer om der er tale om den rigtige. 

 

Spørgsmål: Skal der foreligge en vurdering på alle kunder enkeltvis, og ikke en generel risikovurdering fordelt på fx. branche når man kigger på sine kunder? 

Svar: Vores risikomodeller tager som udgangspunkt højde for bl.a. branche, branchekoder, den nationale risikovurdering, om kunden er sanktioneret eller om individerne bagved er sanktioneret mv., men også den enkelte kundes vurdering, og deres svar ifbm. KYC-processen. 

 

Spørgsmål: Hvad når man kun laver løn til kunden? 

Svar: Antaget at dit spørgsmål relaterer sig til om du som bogholder(?), laver løn for kunden, så er du stadig inden for de rammer der gør at hvidvaskreglerne gælder for dig. 

 

Spørgsmål: Jeg er meget i tvivl om, hvad der skal til af dokumentation, når der er tale om større internationale koncerner. Kan I fortælle lidt mere om det? 

Svar: Ja, men det afhænger bl.a. om det er et dansk eller internationalt selskab. F.eks er alle danske selskaber som er børsnoteret pr. definition lav-risiko. Kontakt os for at høre nærmere. 

 

Spørgsmål: Jeg kender mine kunder godt, men ikke fuld ud personligt, hvilket jeg ikke ønsker, da det er et arbejde jeg udfører, så jeg tror på det de svarer. Hvad hvis det viser sig de ikke har være ærlige om nogle af deres svar fx PEP, de har bekendte som kender en politiker. Hvad sker der, hvis det opdages og jeg ikke har vurderet det? Vi skal vel ikke vide alt om deres personlige liv? 

Svar: Det forventes at du skal være tæt på dine kunder og kende dem og holde dig ajourført med eventuelle ændringer hos dem. Du skal holde det som en hovedregel, at du har undersøgt det du kan og dokumenterer dét. Vi er sat i verden for at fange alt det du ikke selv bør bruge tid på. :) 

 

 

Spørgsmål: Hvad hvis jeg skal skifte repræsentant med svar på vegne af - skal jeg så oprette klienten på ny? I så fald hvordan sletter jeg så klienten fra arkiverede? 

Svar: Funktionen svar på vegne af, giver dig mulighed for at repræsentanten svarer på vegne af den øvrige ledelse, de reelle ejere eller direktionen. Hvis du tilføjer flere personer til klienten f.eks. ifm. En tilgang i bestyrelsen, efter klienten er færdigbehandlet i Creditro, skal vedkommende selv uploade ID som repræsentanten har gjort for de andre. Hvis du får fejloprettet en klient, ved f.eks. har aktiveret svar på vegne af, skal du slette klienten. Vi kan være behjælpelig med at fjerne fejloprettede sager der ikke er færdiggjorte fra den arkiverede liste. Vores support sidder klar til at bistå med bl.a. den slags henvendelser. 

 

Spørgsmål: Skal der mindst være 2 ID-dokumentationer eller kan man nøjes med Pas? 

Svar: Ud af vores knapt 160.000 gennemførte KYC-processer, og dertil knapt 300.000 unikke KYC-profiler, har vores kunder valgt at sammenholde kørekort & sundhedskort eller Pas/kørekort & sundhedskort.  

 

Spørgsmål: Hvad er gennemsnittet på individer der normalt skal godkendes for et selskab? samt betaler man pr individ eller pr CVR-nummer?  

Svar: Du betaler pr. CVR nummer - vi ser flere af vores konkurrenter prissætter sig pr. individ, hvor vi har valgt at holde det enkelt. 

 

Spørgsmål: Skal man altid have ID på repr. hvis de svarer på vegne af reel ejer? 

Svar: Nej det skal man ikke. 

 

Spørgsmål: Hvad er muligheden for API integrering?  

Svar: Vi har flere kunder der benytter vores software på API. 

 

Spørgsmål: I hvilke tilfælde deaktiverer man dokumenter? 

Svar: Det er alene op til dig at vurdere det, men til inspiration hører det til sjældenhederne at man ønsker at legitimerer en virksomhed foruden at knytte dokumentation til processen. 

 

Spørgsmål: De fleste af mine kunder trykkede på Gem og næste og derfor kom der ikke mail til mig om at de har udfyldt skemaet og jeg kunne oprette min ege vurdering. Vil være en god ide, hvis der stod "Afslut" i stedet for "Næste" når de var færdig med at udfylde skemaet 

Svar: Vi er altid åben for feedback og ønsker til forbedringer i systemet. Vi er en virksomhed der konstant er i udvikling, fordi vi gerne vil være på forkant. Derfor, hvis vi skal prioritere udviklingsønsker, så må jeg også tilstå, at vi vægter ny funktionalitet og features højere end "ændringer" på knapper og farver. (mvh, Jacob Tinsfeldt (CEO) :) ). Det er en evig kamp om at vurderer hvad er vigtigst for vores kunder, så retter vi småfejl hen ad vejen som de opdages og meldes ind. 

 

Spørgsmål: Hvem ejer data i tilfælde aftale med Creditro opsiges?  

Svar: Creditro er databehandler overfor vores klienter, men er dataansvarlige for slutbrugeren i tilfælde af, at slutbrugeren er associeret med mere end én af Creditros kunder, hvorfor slutbrugeren er dataansvarlig & ejer. Det betyder at, i praksis kan en slutbruger godt ønske at få sine data slettet i Creditros platform, men vi sletter dem ikke før vores kunde, som er Dataansvarlig, ønsker dét.  

 

Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem fuld rapport og PDF? 

Svar: Fuld rapport har også hele aktivitetsloggen tilknyttet som en fil, så hele auditloggen er med i rapporten. 

 

Spørgsmål: Har Bestseller accepteret, at I viser deres rapport som eks.? 

Svar: Al data vi viser på vores webinar, er alene demonstrationsdata, hvorfor det billedlegitimation der vises ikke tilhører bestseller. Alt andet du så i rapporten, er offentligt tilgængeligt data vi har trukket bl.a. fra Virk.dk. Så det behøver vi ikke accept på. 

 

Spørgsmål: Hvordan vil det fungere sammen med e-conomic? 

Svar: Så snart vi er klar med mere information om integrationer og samarbejder, kommer vi ud med dét. Ligesom vi for nyligt annoncerede et integrationssamarbejde med iVISION, som er et firma der laver systemer til Advokaterne, vil vi annoncerer samarbejder med en masse larm.  

 

Spørgsmål: Jeg har 3 små kunder - vil I anbefale at jeg opretter dem i Creditro? 

Svar: Ja vi vil fortsat anbefale at du opretter kunderne i Creditro, som også nævnt på webinaret sørger systemet for at overvåge dine kunder - som du da ikke skal bruge tid på. Derudover anbefaler vi, til enhver tid, at opbevarer kundes legitimering i et sikkert miljø. 

 

Spørgsmål: Sender I svar ud til alle? 

Svar: Repræsentanten modtager invitationen og skal indsætte e-mailadresserne på dem der skal legitimeres, i forbindelse med oprettelsen. Hvis man har en færdiggjort proces, og sagen er i aktiv overvågning, og man tilføjer en person mere - vil den invitation gå til den nye person direkte. 

 

Spørgsmål: I relation til international koncern - går systemet ud og indhenter eller skal man selv lave et grundigt tjek?  

Svar: Systemet indhenter alt fra de relevante danske kilder vi har til rådighed og hvad der er oplyst til CVR.dk fra selskabet i forbindelse med de har søgt om tilladelse til at drive virksomhed i Danmark. Ved internationale koncerner, hvor I skal ud og hente legitimation på virksomheden, kan man på dokumentationssiden med fordel oprette en ekstra klienttype, hvor der er udvidet dokumentation tilknyttet. På den måde kan I skræddersy jeres indhentningspolitik så den matcher jeres §7. 

 

Spørgsmål: Jeg har ikke skrevet, hvornår mine kunder blev mine kunder, skal det stå der? 

Svar: Vi har lavet indstillingsfeltet pba. kundefeedback fra mange kunder og fra myndighederne. Det ville være "rart" at have informationen sammen med sin hvidvaskdokumentation. 


Læs mere i vores blog

Hvidvask

En grundig intro til hvidvask

Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.

Hvidvask

Er du klar til hvidvasktilsyn?

Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?