Trust Center /

Produkt Sikkerhed

Sikker og pålidelig software

Sikkerheden i vores produkt og vores omgivelser er altafgørende for vores kunders tillid. Derfor udstiller vi hvordan vi arbejder med bl.a. indgangskontrol, baggrundstjek, kodeanalyse og datasikkerhed bade i vores produkter, men også i processen hvor vi bygger vores produkter.

Vores løsninger bliver løbende udviklet og opdateret, i samarbejde med officielle myndigheder, vores engagerede kunder, og vores kompetente complianceboard har vi et solidt indblik i hvor lovgivningen bevæger sig hen, hvilke krav der skal overholdes, hvordan vores kunder arbejder og dermed også hvordan løsningerne kan integreres intelligent.
Vi har endvidere opået tilladelse som kreditoplysningsbureau hos datatilsynet. Den kan du se herunder.

Tilladelse fra Datatilsynet

Begrænsninger af privilegier og autorisationskrav

Produktadgang:

En udvalgt delmængde af vores medarbejdere har adgang til produkterne og til kundedata via kontrollerede grænseflader.

Hensigten med at give adgang til en undergruppe af medarbejdere er at yde effektiv kundesupport, at fejlfinde potentielle problemer, at opdage og reagere på sikkerhedshændelser, og implementere datasikkerhed.

Adgang til kundedata er aktiveret gennem “just in time” anmodninger om adgang. Alle sådanne anmodninger logges. Medarbejdere tildeles adgang alt efter rolle, og gennemgange af højrisikoprivilegiebevillinger igangsættes dagligt. Medarbejderroller og adgange gennemgås og revideres mindst en gang hvert år.

Baggrundstjek:

Alle Creditro-medarbejdere gennemgår et baggrundstjek, inden de får tilbudt et ansættelsestilbud, i overensstemmelse med og som tilladt af gældende love.

Alle Creditro-medarbejdere er forpligtet til at opføre sig på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer, krav til hemmeligholdelse og etiske standarder.

Er du klar til fremtidens sikre løsning?

Kontakt os og lad os vise dig hvordan du kan automatisere dine processer
Vores dygtige medarbjedere står klar til at finde løsningen der passer dig

Vil du vide mere om vores produkter, kan du finde dem her:

Læs mere om vores Compliance-løsning Creditro Comply.
Creditro Comply leverer automatisk håndtering af KYC-processer og risikovurderinger baseret på intelligente data. Creditro er altid opdateret i forhold til gældende lovgivning, så du slipper for bekymringer om din virksomhed lever op til kravene. Samtidig kan løsningen automatisere dine processer, så du kan spare op mod 95% af den tid, du i dag bruger på det tidskrævende kend din kunde-arbejde. Faktisk bruger vores kunder mindre end 5 minutter på hver sag.

Læs mere om Creditro for revisorer.
For at du står stærkt i indsatsen mod svig og svindel, giver vores platform mulighed for, at du i forlængelse af dit KYC-tjek automatisk foretager en kreditvurdering og samtidig screener for svindel.

Læs mere om Creditro for advokater.
Vores platform kan også give dig vejledende risikovurderinger, og i forlængelse af dit KYC-tjek kan du automatisk foretage en kreditvurdering af din klient og samtidig screene for svindel.

Læs mere om Creditro for finansielle virksomheder.
Med vores compliance-platform kan du sige farvel til op imod 75 % af det manuelle KYC-arbejde. Kort fortalt lader vi dine kunder gennemføre et automatisk KYC-tjek og opsætter regler for, hvilke kunder der kan godkendes automatisk, og hvilke kunder der skal til manuel behandling.