Produktsikkerhed

Sikkerheden af vores produkt og miljø er altafgørende for vores kunders tillid. Derfor fremlægger vi, hvordan vi arbejder med f.eks. indgangskontrol, baggrundstjek, kodeanalyse og datasikkerhed både i vores produkter og i processen med at bygge vores produkter.

Sikker og pålidelig software

Vores løsninger udvikles og opdateres løbende i samarbejde med offentlige myndigheder, vores engagerede kunder og vores kompetente compliance board. Vi har en indsigt i hvor lovgivningen bevæger sig hen, hvilke krav der skal overholdes, hvordan vores kunder arbejder, og dermed også hvordan løsningerne kan integreres intelligent.

Vi har også indhentet tilladelse som kreditrapporteringsbureau fra Datatilsynet. Du kan se det her.

 

Begrænsninger af privilegier og autorisationskrav

Produktadgang

En udvalgt delmængde af vores medarbejdere har adgang til produkterne og til kundedata via kontrollerede grænseflader.

Hensigten med at give adgang til en undergruppe af medarbejdere er at yde effektiv kundesupport, at fejlfinde potentielle problemer, at opdage og reagere på sikkerhedshændelser, og implementere datasikkerhed.

Adgang til kundedata er aktiveret gennem “just in time” anmodninger om adgang. Alle sådanne anmodninger logges. Medarbejdere tildeles adgang alt efter rolle, og gennemgange af højrisikoprivilegiebevillinger igangsættes dagligt. Medarbejderroller og adgange gennemgås og revideres mindst en gang hvert år.

Baggrundstjek

Alle Creditro-medarbejdere gennemgår et baggrundstjek, inden de får tilbudt et ansættelsestilbud, i overensstemmelse med og som tilladt af gældende love.

Alle Creditro-medarbejdere er forpligtet til at opføre sig på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer, krav til hemmeligholdelse og etiske standarder.

Du kan lære mere om vores produkter her

Læs mere om vores Compliance-løsning Creditro Comply. Creditro Comply leverer automatisk håndtering af KYC-processer og risikovurderinger baseret på intelligente data. Creditro er altid opdateret i den nuværende lovgivning, så du kan være sikker på, at din virksomhed forbliver kompatibel. Vores løsning kan automatisere dine processer og spare dig for op til 95% af den tid, du bruger på KYC-relateret arbejde. Faktisk ender vores kunder med at bruge mindre end 5 minutter pr. KYC-sag.

Læs mere om Creditro til revisorer. Vores platform kan også give dig foreløbige risikovurderinger, og i forbindelse med dit KYC-tjek kan du automatisk få en kreditvurdering af din kunde og samtidig screene mod svindel.

Læs mere om Creditro for advokater. Som advokat skal du altid være godt rustet til at opdage svindel. Med Creditro vil din evne til at opdage og screene for økonomisk kriminalitet blive mere effektiv. For vores intelligente værktøjer sover aldrig, de giver konstant dybdegående viden i realtid og overblik over dine kunder.

Læs mere om Creditro til finansielle industrier. Med vores compliance-platform kan du spare op til 75 % af den manuelle arbejdsbyrde, der er forbundet med KYC-relaterede opgaver. Kort fortalt sætter vi dine kunder igennem et automatisk KYC-tjek og opstiller regler og variabler for at opdage, hvilke kunder der automatisk kan godkendes, og hvilke kunder der skal undersøges nærmere.