Produktsikkerhed

Sikkerheden af vores produkt og miljø er altafgørende for vores kunders tillid. Derfor fremlægger vi, hvordan vi arbejder med f.eks. indgangskontrol, baggrundstjek, kodeanalyse og datasikkerhed både i vores produkter og i processen med at bygge vores produkter.

dat-logo

Sikker og pålidelig software

Vores løsninger udvikles og opdateres løbende i samarbejde med offentlige myndigheder, vores engagerede kunder og vores kompetente compliance board. Vi har en indsigt i hvor lovgivningen bevæger sig hen, hvilke krav der skal overholdes, hvordan vores kunder arbejder, og dermed også hvordan løsningerne kan integreres intelligent.

Vi har også indhentet tilladelse som kreditrapporteringsbureau fra Datatilsynet.
Du kan se det her.

Begrænsninger af privilegier og autorisationskrav

Produktadgang

En udvalgt delmængde af vores medarbejdere har adgang til produkterne og til kundedata via kontrollerede grænseflader.

 

Hensigten med at give adgang til en undergruppe af medarbejdere er at yde effektiv kundesupport, at fejlfinde potentielle problemer, at opdage og reagere på sikkerhedshændelser, og implementere datasikkerhed.

 

Adgang til kundedata er aktiveret gennem “just in time” anmodninger om adgang. Alle sådanne anmodninger logges. Medarbejdere tildeles adgang alt efter rolle, og gennemgange af højrisikoprivilegiebevillinger igangsættes dagligt. Medarbejderroller og adgange gennemgås og revideres mindst en gang hvert år.

Baggrundstjek

Alle Creditro-medarbejdere gennemgår et omfattende baggrundstjek, som en essentiel del af ansættelsesprocessen. Dette sikrer, at vi kun ansætter de mest pålidelige og kvalificerede fagfolk i vores team.

 

Baggrundstjekket udføres i fuld overensstemmelse med de gældende love og regler.

 

Vi sætter også en ære i at opretholde et højt niveau af etik og integritet i vores virksomhedskultur. Alle vores medarbejdere er forpligtet til at opføre sig i tråd med vores virksomheds retningslinjer, som omfatter strenge krav til hemmeligholdelse og beskyttelse af fortrolige oplysninger. Dette sikrer, at vores kunder kan have fuld tillid til os og vores evne til at håndtere deres økonomiske anliggender på en professionel og pålidelig måde.