Kundecase - Njord Law Firm

Sådan fik Njord Law Firm effektiviseret deres compliance proces 

Det internationale advokatfirma, Njord Law Firm, søgte et fleksibelt compliance system til at efterleve hvidvasklovgivningen på betryggende vis. René Nymann fortæller her mere om deres compliance setup og processen der førte dem til Creditro.

Branche

Advokatselskab

Land

Danmark

Ansatte

+100

Hvidvasksager årligt

1500-2000

hero_njord_law_logo-1

"Compliance er en kontinuerlig proces, der hele tiden udvikles"

Med ny lovgivning, nye fortolkninger og ny praksis, stilles der store krav til arbejdet med compliance. Det er ikke kun gældende for medarbejdere, men også for de værktøjer der implementeres.

Udfordring

Et centraliseret AML team havde udfordringer med at effektivisere compliance processerne i et tidligere system, der ikke var tilpasset advokatbranchens compliance reguleringer. Der var behov for tilpasning og mere tid til det Njord Law Firm lever af – at yde rådgivning.

Målsætningen for arbejdet med compliance i Njord Law Firm er simpel:

  • At efterleve lovgivningen

  • At gøre processer så effektive og hurtige som muligt

Vidste du, at advokater som påtager sig sager der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 13, skal efterleve pligter, som bl.a. indebærer:
  • Screening og undervisning af medarbejdere
  • Skriftlig risikovurdering, samt dokumenterede politikker og arbejdsgange
  • Whistleblowerordning og intern kontrol 

Løsning

Grundet de specialiserede forhold i advokatbranchen, er det vigtigt for Njord Law Firm at have en løsning, der kan tilpasses efter behov og samtidig effektivisere deres arbejdsgange. Med fokus på procedurer, der støtter fyldestgørende op om compliance opgaven på en omkostningsbesparende måde, faldt valget på Creditro med dets brugervenlige grænseflade.

Standardiserede spørgeskemaer
For at effektivisere dataindsamling hos klienterne udsendes der standardiserede spørgeskemaer og krav om upload af nødvendige dokumenter. Det setup gør processen nem og effektiv - både for Njord Law Firm og deres klienter.

Overvågning og adviseringer
En tung administrativ opgave i compliance processen er overvågning og ajourføring af opdateringer på klienter. Automatiske adviseringer om ændringer løfter den opgave fyldestgørende og omkostningsbesparende.

God sparring og styr på data
Der er helt specifikke krav til data og dokumenter ved tilsyn og et komplet overblik gør den administrative opgave nemmere at varetage. Adgang til webinarer og support ressourcer der kan vejlede om tilsyn, baseret på indgående kendskab fra kunders erfaringer, bidrager til en følelse af at være godt forberedt på et evt. tilsynsbesøg.

"Jeg kan stærkt anbefale Creditro, hvis man er advokatfirma, der ønsker et effektivt og betryggende system til at håndtere AML compliance."

Resultat

Njord Law Firm har fået frigjort ressourcer til at fokusere på deres kerneaktivitet: rådgivning. Udover effektivisering har systemet også betydet, at de føler sig godt klædt på til evt. tilsyn. De har nu et godt overblik over data og dokumenter på alle igangværende og afsluttede sager. Samtidigt bidrager automatisering af overvågningen til, at de føler sig godt dækket ind i forhold til opdatering af oplysninger, samt arkivering af data.

Klienttilfredshed, procesoptimering og merværdi

  • Creditros brugervenlige grænseflade har forbedret deres overblik og hjulpet med at optimere klient interaktionen

  • Med automatisering af arbejdsgange, er Njord Law Firm lykkedes med at optimere deres processer
  • Njord Law Firm oplever en merværdi i møderne med deres kontaktperson fra Creditro, der deler råd om tilsyn, tips til at løse praktiske ting, samt viden fra andre kunders oplevelser

checkmark-square-outline 1-4
Sikker og nem KYC
Systematiske og automatiserede processer, med alt samlet ét sted
checkmark-square-outline 1-4
Dokumentation
Adgang til data og dokumentation, der giver fuldt overblik over jeres sager
checkmark-square-outline 1-4
Mere ro i maven
Forbered jer på tilsyn vel vidende, at I har et automatiseret system i ryggen

Løsninger tilpasset jeres virksomhed

Vi har hjulpet mange advokatvirksomheder med at automatisere deres krævende KYC/AML processer. Book en demo med os, hvor vi gennemgår vores løsning med afsæt i dine behov.

Nico + Edis+baggrund