"Erhvervsstyrelsen kan komme på besøg lige så tosset de vil"

- Ghazwan Cheikh Youssef - Ejer af CY REvision

CY-revision-dk
 

 CY Revision har netop overstået et vellykket
hvidvasktilsyn fra Erhvervsstyrelsen.

Ejer Ghazwan Cheikh Youssef, greb tilsynet an med ro i maven. ”Vi ved jo hvad Creditro kan”.

Der er god stemning hos CY Revision, der netop har gennemgået et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Det er nemlig gået til punkt og prikke, og ejeren reflekterer over at den store stygge ulv slet ikke er så farlig – hvis blot man har lagt sine mursten rigtigt.

”Har man orden i sine ting, og kan man dokumentere det, så er det ikke op ad bakke. Du når et sted, hvor du tænker: har I ikke flere vi kan gennemgå?” lyder det fra Ghazwan.

Gik til tilsyn med ro i maven – og orden i tingene

CY Revision har benyttet Creditro siden september 2021, og det var med ro i maven, at de mødte Erhvervsstyrelsen.

”Vi vidste jo godt, hvad Creditro kan, og det var også derfor at vi rykkede til Creditro fra det tidligere program vi brugte,” siger Ghazwan. Han fremhæver desuden Creditros søgning efter dårlig medieomtale som en ekstra feature der, i hans øjne, er med til at give en ekstra understøttelse af den endelige risikovurdering, man som revisor selv skal levere.


”Der er små ekstra features som Creditro leverer, udover hvad man er forpligtiget til, der har været med til, at det er med god mavefornemmelse af det stykke software, vi har liggende, og det værktøj vi har brugt – at det har kunne hjælpe os med at gå igennem det her tilsyn.”

Kend dine kunder – og din hvidvasklovgivning

CY Revision modtog et varslingsbrev fra Erhvervsstyrelsen fire uger inden besøget, og Ghazwan afleverede derfor aktiv kundeliste, interne politikker og dokumentation på uddannelse af medarbejderstab.

”Underretningspligten går jo på, når man ikke kan afkræfte at noget virker mistænkeligt. Det er ikke først der hvor man har set at kunden, eller borgerne, har enten overtrådt hvidvaskloven, eller er på mistankeniveau. De her skriftlige politikker afdækker den boldbane og kridter banen op i de givne situationer.”

Erhvervsstyrelsen gennemgik sagerne slavisk

Erhvervsstyrelsen gennemgik ”slavisk” de udvalgte stikprøver, der både lød på eksisterende og tidligere kunder, da det er et krav at man opbevarer dokumentation i 5 år.

”Erhvervsstyrelsen spurgte ind til kunder slavisk, og så gik vi listen igennem. Vi kender jo vores kunder rimelig godt, så vi fortalte hvad det er for nogle typer kunder, og hvad det er, som de laver, og hvilke typer af udvikling der har været i virksomheden,” forklarer Ghazwan og tilføjer:

”Næste step, er at dokumentere. Der tog vi 100% afsæt i Creditro, og var inde og slå kunden op (på platformen red.) og så havde vi alt dokumentation der.” Han uddyber, at en del af dokumentationen ikke kun er at vise, at man har indhentet den fornødne dokumentation, det er også at kunne dokumentere, hvornår informationen er indhentet.

Er det ikke dokumenteret – så er det ikke lavet

Ghazwan har klare råd til sine branchekolleger: tag hvidvaskloven seriøst, kend dine kunder, og overvej om du håndterer dokumentation optimalt.

”Hvis man ikke har så mange kunder, kan det godt være, at man manuelt og uden softwareprogram kan opbevare dokumenter. Det er bare nemt (med software red.) administrativt at dokumentere, hvornår de forskellige kunder er tiltrådt, hvornår de er ophævet, og hvornår man har fået svar på de forskellige spørgsmål, og hvornår man har gemt ID. Det er jo også en del af kontrollen,” siger han og tilføjer:

”Man siger i min branche, at hvis tingene ikke er dokumenteret, så er det ikke lavet.”

Interview

Se det fulde interview med Ghazwan Cheikh Youssef

Ghazwan fortæller hvordan hans virksomhed CY Revision, har oplevet hvidvasktilsynet. 

Hvad sker der ved et hvidvasktilsyn?

VARSLING

Virksomheden varsles som udgangspunkt 4 uger før selve tilsynet. I varslingsbrevet til virksomheden vil det fremgå, hvem fra Erhvervsstyrelsen, der deltager, ligesom der vil være et forventet tidsestimat for tilsynsbesøget.

FORBEREDELSE

I varslingsbrevet anmoder Erhvervsstyrelsen virksomheden om at indsende en redegørelse for dens erhvervsmæssige aktiviteter, en kundeliste og virksomhedens risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8, forud for tilsynsbesøget.

PÅ DAGEN

På dagen gennemgås virksomhedens kendskab til og overholdelse af hvidvaskloven, ligesom der vejledes om hvidvasklovens regler. Der vil også blive udtaget et antal kundesager til gennemgang.

AFGØRELSE – UDKAST

Erhvervsstyrelsen sender først et udkast af afgørelsen til virksomheden, så den kan kontrollere, om de faktuelle oplysninger er korrekte. Virksomheden har også mulighed for at komme med bemærkninger. Virksomheden modtager Erhvervsstyrelsens udkast i sin e-Boks.

DEN ENDELIGE AFGØRELSE

Virksomheden modtager den endelige afgørelse i sin e-Boks, hvor der ligeledes fremgår retslig begrundelse for afgørelsen.

*OBS. Erhvervsstyrelsen har bemyndigelse til uvarslet tilsynsbesøg, hvorfor tilsyn uden varslingsbrev kan forekomme.

Kilde: Erhvervsstyrelsen medio ultimo juni 2022. Hold jer altid opdateret på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

. b30843d6-9644-4f25-bf43-7a847dcdf381